ARTA SYNERGY пайдаланушы нұсқауы

Версия 3.14 perlis

SYNERGY team

Ревизия VCS: 8198

Последним изменил: Ilya Veselov

Поддержка версии прекращена. Рекомендуем использовать версию LTS 3.15 wilkes.

Дата сборки документа: 2017.07.27 16:09:09


Table of Contents

1. Кіріспе
2. Терминдер, қысқартулар және белгілеулер
3. Жалпы мәліметтер
Задачи, решаемые Платформой
Құжаттың мақсаты
Жүйе құрамы
4. Работа сотрудников в Системе
Жүйеге кіру
Основные элементы интерфейса
5. «Жұмыстар ағыны» модулі
Жұмыстар ағыны
Бейнеленетін жинақтамалар
Жұмысты, құжат жобасын, хаттаманы құру
Мәнмәтіндік мәзір
Құжат айналым
Жұмыстар бойынша есептемелер
Бөлектелген топтың жұмыстары
Бөлектелген топтың жұмыстары (rtf)
Бөлектелген топтың жұмыстары (xls)
6. «Күнделік» модулі
«Күнделік» модулімен пайдаланушылардың жұмысы
7. «Қойма» модулі
Файлы
Мұқаба құру
Құжатты жүктеу
Жаңа құжат құру
Құжат туралы қосымша мәліметтерді қосу
Құжатты қарау
Редактирование, сканирование и выполнение других действий в разделе Файлы
Мәтіндік редактордың құрал жинақтамасының сипаттамасы
Құжатты қарау терезесіндегі опциялар
Файлдарды іздеу
Реестрлер
Группы реестров
Сортировка записей
Фильтрация записей реестров по столбцам
Фильтры в реестрах
Выгрузка записей в Excel
Поиск в реестрах
Құжаттар
Бейнеленетін жинақтамалар
Журналы документов канцелярии
Рабочие документы
Сүзгілер
8. «Жобалар» модулі
Жобаларды құру, үлестіру және бақылау
Жобаны орындауға жауапты адамдарды үлестіру
Жобаны бекіту
Жобаның құрылуы
Бағалау және тіркелу
Жобаларды іздеу
Жобалар бойынша есептемелер
Экспорт в Excel и XML
Графическая версия проекта
Версия для печати(таблица)
Жоба іс-шаралары бойынша құрама есептеме
9. «Мақсаттар және көрсеткіштер» модулі
Стратегия
Көрсеткіштер
Көрсеткіштерді басқару жинақтамасы
«Көрсеткіштер картасы» жинақтамасы
«Көрсеткіштер анықтамалығы» жинақтамасы
«Көрсеткіштерді еңгізу» жинақтамасы
Анықтамалық көрсеткіштерін қарау, құру, редакциялау, жою.
Көрсеткішті құру
Көрсеткіштерді редакциялау
Көрсеткіштерді жою
Жаңаратын көрсеткіштерді қарау
Көрсеткіштер мәндерін еңгізу
Көрсеткіштің жаңа мәнін қосу
Көрсеткіштер мәндерін өзгерту
Көрсеткіш мәнін жою
Приложение: Автоматически генерируемые системные показатели
10. «Қызметкерлер» модулі
Организационная структура
График работ
Профиль
Ежедневник
Работа
Отчеты
Әкімшілік
Резерв
Мекенжай кітабы
11. «Баптау» модулі
Жалпы баптаулар
Табыстау мысалдары
Хабарландыруды баптау
Бағдарларды баптау
12. Жылдам хабарламалармен алмасу модулі
13. Справка
14. Салулар
Руководство по установке агента Synergy

List of Figures

4.1. Страница аутентификации
5.1. Жұмыстар ағыны
5.2. Сүзгіні құру
5.3. Сүзгіні редакциялау
5.4. Редактирование фильтра На контроле
5.5. Сүзгілерді редакциялау диалогы
5.6. Сүзгілер
5.7. Жаңа жұмыс құру терезесі
5.8. Жаңа жұмыс құру терезесі (2-ші қадам)
5.9. Пайдаланушыны таңдау терезесі
5.10. Ілгерілеуді қою
5.11. Окно результата работы (тип - «Комментарий»)
5.12. Окно результата работы (тип - «Файл»)
5.13. Қорытындыны растау/болдырмау терезесі
5.14. Құжат жобасын құру
5.15. Хаттаманы құру
5.16. Шешім қосу терезесі
5.17. Хаттаманың бекіту бағдары
5.18. Үлгі бойынша құжаттың жобасы
5.19. Диалог выбора пользователя (-ей) при указании ответственных за согласование
5.20. Изменение согласования
5.21. Жұмыстың құжат түрінде бейнеленуі
5.22. Құжат карточкасы
5.23. Еншілес құжатты құру
5.24. Салулар
5.25. Сканирование документа в пользовательском агенте
5.26. Окно сохранения отсканированного документа
5.27. Подписание документа с ЭЦП в пользовательском агенте
5.28. Ошибка при подписании с ЭЦП в пользовательском агенте
5.29. Қолтаңбамен келісімдеу
5.30. Сандық қолтаңбамен келісімдеу
5.31. Наложение резолюции
5.32. Бұрыштама түрі
5.33. Жұмыстар бойынша есептемелер құру мәзірі
5.34. Бөлектелген топтың жұмыстары бойынша есептеме
6.1. «Күнделік» модулі
6.2. Создание новой заметки
6.3. Күнделіктің «Күн» тәртібінде ұсынылуы
6.4. Күнделіктің «Апта» тәртібінде ұсынылуы
6.5. Күнделіктің «Ай» тәртібінде ұсынылуы
6.6. Күнделік бойынша есептеме құру терезесі
6.7. Күнделіктің «тізім» тәртібіндегі есептемесі
6.8. Күнделіктің «тор» тәртібіндегі есептемесі
7.1. Менің құжаттарым
7.2. Файлы
7.3. Создание папки в разделе Файлы
7.4. Құжатты жүктеу
7.5. Жаңа құжаттың құрылуы
7.6. Мәтіндік редактор
7.7. Құжаттың қасиетін(метамәліметтерін) еңгізетін терезе
7.8. Құжат категориясын таңдау терезесі
7.9. Құжатты қарау
7.10. TIFF пішінді құжаттарды қарау
7.11. Альтернативный просмотр документа
7.12. Мәтіндік редактор
7.13. Терезенің төменгі жинақтамасындағы опциялар
7.14. Жаңа тақырып құру терезесі
7.15. Талқылаудағы тақырыптар тізімі
7.16. Тақырыпқа жауап беру терезесі
7.17. Жаңа хат үшін форма
7.18. Құжат қасиеті
7.19. Құжат классификаторы
7.20. Құжат нұсқалары
7.21. Сілтемелер
7.22. Көшірме
7.23. Құжаттардың көлемді ізделуі
7.24. Реестрлер
7.25. Группы реестров
7.26. Сортировка записей по статусу (по возрастанию)
7.27. Сортировка записей по статусу (по убыванию)
7.28. Фильтрация записей по столбцам
7.29. Реестр сотрудников
7.30. Создание фильтра
7.31. Фильтр бухгалтеров
7.32. Файл в Excel
7.33. Поиск
7.34. «Құжаттар» бөлімі
7.35. Іздеу сүзгісі
7.36. Поиск
7.37. Журнал входящей корреспонденции (строчный вид)
7.38. Журнал входящей корреспонденции (табличный вид)
7.39. Кіріс құжаттың карточкасы
7.40. Істі таңдау диалогы
7.41. Файлдарды бекіту
7.42. Орындаушыны және бағдарды таңдау
7.43. Шығыс корреспонденция журналы
7.44. Шығыс құжаттың карточкасы
7.45. Ішкі құжаттар журналы
7.46. Ішкі құжат карточкасы
7.47. Бақылауға алынған құжаттың карточкасы
7.48. Құжаттың негізін таңдау терезесі
7.49. Карточка документа с возможностью выбора зарезервированного номера
7.50. Окно создания и выбора зарезервированного номера
7.51. Добавление номера в резерв
7.52. Копирование в личное дело
7.53. Входящее письмо
7.54. Исходящее письмо
7.55. Изменение маршрута
7.56. Создание нового фильтра
8.1. «Жобалар» модулі
8.2. Настройки портфеля проектов
8.3. Настройки портфеля проектов, вкладка «Права»
8.4. Настройка дополнительных полей портфеля проектов
8.5. Жаңа жоба құру терезесі
8.6. Настройки проекта, вкладка «Общие»
8.7. Окно выбора паспорта проекта
8.8. Настройки проекта, вкладка «Настройки»
8.9. Настройки проекта, вкладка «Управление рисками»
8.10. Жоба қатерін редакциялау
8.11. Настройки проекта, вкладка «Участники»
8.12. Настройки проекта, вкладка «Права»
8.13. Настройки проекта, вкладка «Внешний вид»
8.14. Настройка дополнительных полей проекта
8.15. Жобаға жаңа іс-шара қосу
8.16. Гант диаграммасы
8.17. Қорлар гистограммасы
8.18. Іс-шараны редакциялау
8.19. Жобаға жауапты адамдар тізімі
8.20. Жауапты адамды таңдау
8.21. Ұйымдық құрылым ағашынан жауапты пайдаланушыны таңдау
8.22. Іс-шараға қатысуды растайтын хабарлама
8.23. Жобаны бекіту терезесі
8.24. Пайдаланушыны таңдау терезесі
8.25. История согласований
8.26. Салулы шаралардан тұратын іс-шаралар
8.27. Жоба іс-шараларына түсініктеме
8.28. Түсініктеменің қосылуы;
8.29. Ілгерілеуді қою
8.30. Жобаларды іздеу
8.31. Отчет в Excel
8.32. Отчет в XML
8.33. Диаграмма түріндегі есептеме
8.34. Кесте түріндегі есептеменің нұсқасы
8.35. Жоба іс-шаралары бойынша құрама есептеме
9.1. Мақсаттардың қоржындар және бағдарлармен байланысы
9.2. Көрсеткіштерді басқару
9.3. Жаңа мақсат қосу терезесі
9.4. Көрсеткіштер анықтамалығы
9.5. Создание/редактирование формирующего (базового) показателя
9.6. Создание/редактирование результирующего (рассчитываемого) показателя
9.7. Создание/редактирование внешнего показателя
9.8. Көрсеткіш кодын таңдау
9.9. Көрсеткіштің жаңа мәнін еңгізу
9.10. Көрсеткіш мәндерін өзгерту терезесі
9.11. Көрсеткіш мәнін еңгізу/жою жинақтамасы
10.1. График работ(в режиме День)
10.2. График работ(в режиме Неделя)
10.3. Қызметкер бейіні
10.4. Жеке іс
10.5. Ежедневник подчиненных
10.6. Работы подчиненного
10.7. Параметры поиска
10.8. Отчеты
10.9. Әкімшілік
10.10. Бөлімше қосу
10.11. Лауазымды қосу
10.12. Пайдаланушы құру
10.13. Анықтамалықтан таңдау
10.14. Резерв
10.15. Резервтегі қызметкерге қатысты Бейін/Әкімшілік
10.16. Мекенжай кітабы
11.1. Пайдаланушылар баптаулары, «Жалпы» қосымша беті
11.2. Ход выполнения
11.3. Пайдаланушы баптаулары, «Хабарландыру» қосымша беті
11.4. Пайдаланушы баптаулары, «Бағдарлар» қосымша беті